IT Medewerkers

De grootste uitdaging van het IT departement is niet het opslaan van gegevens

maar het exploreren daarvan.

 

   Door een tsunami van data zijn we nog nooit zo rijk geweest aan gegevens, maar des te armer aan informatie. Slim sorteren van beschikbare gegevens om besluitvorming te ondersteunen wordt steeds meer een kunst dan een wetenschap.

 

Onze Asset Management Analytical Solution

integreert naadloos in bestaande IT infrastructuur.

 

Bestaande gegevens en processen in financiële en onderhoudssystemen blijven ongewijzigd en specifieke gegevens worden selectief geëxporteerd naar een Asset Register. Dit is de meest gepaste omgeving voor rapportering en analyse zodat de operationele prestaties van IT systemen niet langer door deze activiteiten worden verstoord.

 

De analytische aard van onze Asset Management Solution is een perfecte tegenhanger van de operationele natuur van een operationele ERP of EAM systeem. Processen, gegevensmodellen en analytische algoritmes zijn fundamenteel verschillend op het operationele, tactische en strategische niveau. Wij voorzien de perfecte aanvulling op elke operationele investering die uw organisatie in het verleden gedaan heeft zonder haar waarde te vernietigen.

Voor onze klanten worden asset gegevens vaak verrijkt met informatie vanuit allerlei rekenbladen en persoonlijke tabellen in verschillende vormen met behulp van onze integrated data consolidation solution. Op die manier worden deze 'bijna verloren' gegevens geïnventariseerd en gedocumenteerd zodat hun oorsprong kan worden getraceerd. Dit zal verschillende auditoren als muziek in de oren klinken.

 

Door deze gegevens samen te brengen in één enkel systeem zal het makkelijker worden om back-ups te maken. Als er zich een onverwacht gegevensverlies voordoet kunnen cruciale gegevens gemakkelijk worden hersteld.