Financial Departments

Om het bedrijf door de financiële ups en downs van een turbulent economisch klimaat te leiden, moeten wijze beslissingen  worden genomen.

 

   Het financieel departement moet het hoofd bieden aan een steeds moeilijker wordende realiteit met zijn eigen cultuur, regels en reglementering. De taal- en cultuurbarrière in vele andere departementen moeten overwonnen worden om gezamenlijke besluitvorming te vergemakkelijken waarbij alle aspecten van solide business management worden gerespecteerd.

Om wijze beslissingen te nemen in financiering heeft het financieel departement nood aan stipt, accuraat en compleet inzicht in de technische realiteit die zij financieel beheren.

 

In veel organisaties is er een grote kloof tussen gegevens van financiële systemen en technische gegevens in onderhoudssystemen. Dit leidt onvermijdelijk tot slechte beslissingen waarvan de impact in de meeste gevallen zelfs niet eens gekend is.

Door de integratie van financiële en technische gegevens in het Asset Register en de krachtige rapportering en analyse hulpmiddelen van onze Asset Management Analytical Solution wordt de technische realiteit automatisch vervat in financiële rapportering of analyse.

 

De impact van technische interventies zoals vroegtijdige vervanging of stopzetten van assets wordt onmiddellijk zichtbaar binnen alle financiële rapporten en analyses. Dit vergemakkelijkt afstemming op zaken zoals bijvoorbeeld ISO 55000, PAS 55 of IIMM standaarden.