Sensitivity Analysis

 

Een bedrijfsportfolio beheren bestaande uit assets is geen eenvoudige taak. Er zijn allerlei factoren die elkaar beïnvloeden en zowel financiële als technische complexiteit van moderne asset portofolio's vereisen een zeer sterk analytisch hulpmiddel voor root cause analysis en sensitivity analysis.

 

Root cause analysis stelt u in staat om als asset manager de belangrijk maatregelen te identificeren die een grote impact hebben op het technische en financiële gedrag van de asset portfolio.

 

Als eenmaal een belangrijke performantie-indicator werd geïdentificeerd is het van belang de gevoeligheid van die indicator in te schatten. Enkele voorbeelden:

Wat zijn de financiële kosten als de interesten elk jaar stijgen met .5%?

Hoe zullen onderhoudskosten evolueren als de kans op defecten met een bepaald bedrag stijgen gedurende de komende 5 jaar?

Men kan prognoses definiëren over de evolutie van de prijs van energie, personeel, aankoopprijzen, zowel onderhouds- en inspectiekosten maar ook over veranderingen in gereguleerde prijsbepaling en het beleid over afschrijving en fiscaliteit. De impact van individuele indicatoren kan worden gedefinieerd maar meestal bestaat er een complexe relatie tussen meerdere indicatoren.

Onze Analytical Enterprise Asset Management Solution zal complexe interacties van verschillende factoren behandelen en het toelaten dat ingewikkelde business scenario's kunnen worden geëvalueerd en vergeleken.

 

 

Andere voorbeelden van analytische logaritmes:

  1. Life Cycle Costing
  2. Optimal Economic Replacement Moment
  3.  Value-based Asset Management
  4. Scenario building of replacement and maintenance decisions and strategy
  5. Maintenance Analysis
  6. Sensitivity Analysis

 

Lees meer over de onderdelen van Integrated Asset Management:

 

Strategische VisieBedrijfskennisData Consolidatie in het Asset RegisterWaarde genereren