Sectoren

De oplossingen van S&G voor Integrated Enterprise Asset Management kunnen in alle assset intensieve bedrijven en industrieën gebruikt worden.

 

Omdat onze Enterprise Asset Management solution geschikt is voor alle divisies van assetintensieve bedrijven kan de Asset Manager onze hulpmiddelen gebruiken doorheen een consistente en geïntegreerde omgeving om asset management beslissingen te optimaliseren doorheen de hele onderneming.

 

Alle assets in elke afdeling of departement zijn beschikbaar in één gemeenschappelijk model met beschikbare technische en financiële informatie  die kan worden gedifferentieerd en geanalyseerd op verschillende manieren. Het asset model is aanpasbaar en uitbreidbaar aan de evoluerende behoeften van de organisatie. De zakelijke afdelingen en assetgroepen kunnen ook apart worden verwerkt en op een later tijdstip geïntegreerd in één gemeenschappelijk model.

Lees meer over ons bedrijf: 

Geschiedenis Sectoren Diensten | Downloads | Partners | Contact