Data Consolidatie in het Asset Register

Veel mensen werken hard in de achtergrond om alle vereiste gegevens te voorzien om wijze beslissingen te nemen en bij te dragen aan succes.

 

  Zoals het harde labeur van de Sherpa's in het Himalaya gebergte bij het transporteren van vitaal materiaal vooraleer een top te beklimmen, zo is ook veel tijd en moeite nodig om financiële, technische GIS en management informatie te consolideren. Naast de technische hindernissen om deze heterogene gegevensbronnen met elkaar te verbinden zal de meeste tijd en moeite besteed worden aan het verbeteren van de datakwaliteit om te verzekeren dat de juiste beslissingen worden genomen gebaseerd op correcte gegevens. Dit werk is onzichtbaar voor anderen maar cruciaal voor succes.

 

Om te verzekeren dat er geen breuk is tussen het operationele niveau aan de ene kant en het tactische en strategische niveau aan de andere zal het Asset Register gebaseerd moeten zijn op de gegevens van uw operationele omgeving. Meestal zijn er vier soorten gegevensbronnen;

Financiële gegevens: Kosten zoals aanschaf, onderhoud, vervanging, afbraak en afschrijfwaarden worden uit de operationele financiële systemen gehaald. Verschillende afschrijfmethoden - elk met zijn eigen parameters - kunnen op elke asset worden toegepast. Tenslotte worden alle financiële, technische, economische, fiscale, regulatoire en/of managementkosten bewaard in het Asset Register  overeenkomstig hun specifieke berekeningsregels.

 

Technische gegevens: All assets worden bewaard in een door de klant bepaalde hiërarchie. Gegevens zoals installatiedatum, technische of maximale of minimale levensduur en vervangingsgegevens worden ook opgeladen naast informatie over fysieke kenmerken. Alle gebeurtenissen die zich voordeden of zich mogelijk voor zullen doen gedurende de rest van de levensduur van de asset - zoals onderhoud, gebreken, productieverlies of tijdens afsluitingen - worden eveneens bewaard in de Asset Register.

 

GIS gegevens: De fysieke plaats van een asset kan een belangrijk aspect zijn voor het management. Gegevens uit GIS systemen worden eruit gehaald om assets te identificeren en visualiseren. Zo worden ontbrekende verbanden in een netwerk gemakkelijk gedetecteerd.

 

Management gegevens: Gegevens die besluitvorming ondersteunen zoals risk matrices, organisatiespecifieke KPI's, kwaliteitsvereisten, performantieverwachtingen en milieugerelateerde doelstellingen of risicodoelstellingen zijn meestal beschikbaar in spreadsheets. Ze kunnen worden geïntegreerd in het Asset Register om analytisch te verwerken.

 

Data Consolidatie

Lees meer over de onderdelen van Integrated Asset Management:

 

Strategische Visie Bedrijfskennis Data Consolidatie in het Asset Register Waarde genereren |