Bedrijfskennis verankerd in het Knowledge Register

Om tot aan de top te klimmen zijn meer kennis, ervaring en zowel fysieke als mentale kracht nodig dan één enkel individu ooit zal bezitten.

 

  Als een individu zult u hard worstelen om het water over te steken en de top te beklimmen in uw eentje. Daarom is asset management een serie zakelijke activiteiten die waarde creëren uit assets, zoals de ISO 55000 duidelijk vermeldt. Om te slagen moeten kennis en ervaring uit een heel gamma aan bronnen en mensen gecombineerd worden met respect voor de concrete aanwijzingen zoals die in uw operationele systemen opgeslagen zijn. Uit zo'n elementaire gegevens kan informatie over het gedrag van de assets, kans op begeven en verwachte resterende levensduur afgeleid worden.

 

Deze informatie wordt op zijn beurt omgezet in opvolgbare kennis door de ervaring en kennis van top experts uit verscheidene domeinen toe te passen. Bergbeklimmers hebben nood aan de kennis van de weerkundigen, geografen en zowel mentale als fysieke coaches om de top te bereiken.

 

Het tactische en strategische besluitvormingsproces zet gegevens om in informatie en informatie in kennis.

Zet Gegevens om in Informatie

Gegevens in operationele systemen ondersteunen operationele processen maar geen besluitvormingsprocessen. Operationele gegevens uit een hele waaier aan bronnen, systemen en afkomst moeten verankerd worden in een Asset Register overeenkomstig de ISO 55000 richtlijnen.

 

Het is van het grootste belang de kwaliteit en de bronnen van de gegevens te verbeteren; slechte gegevens leiden tot slechte beslissingen. Onze Asset Management Analysis Solution voorziet vele hulpmiddelen die nodig zijn om kwaliteitsvolle informatie te garanderen. Die informatie zal gebruikt worden voor besluitvorming.

 

Door gegevens te verankeren uit verscheidene operationele systemen zal onze Asset Management Analysis Solution in staat zijn om de kwaliteit van de gegevens te optimaliseren door te garanderen dat de juiste link wordt gelegd met de bronsystemen.

Zet Informatie om in Kennis

Onze Asset Management Analytical Solution voorziet krachtige analytische technieken die de informatie in het Asset Register omzet in toepasbare Kennis. Zo'n analyses worden ontwikkeld door enkele topexperts in uw organisatie. Vertrekkend vanuit hun ervaring en kennis zullen analyses heel wat bedrijfskennis vastzetten.

 

Deze bedrijfskennis komt tot uiting in de resultaten van de analyses en wordt beschikbaar gesteld aan een bredere waaier van gebruikers op alle niveaus van de organisatie. Dit vergemakkelijkt in hoge mate het hergebruik van kennis in uw organisatie.

 

Op deze manier wordt bedrijfskennis vastgelegd in analytische toepassingen. Hierdoor zullen besluitmakers in staat zijn zich te baseren op feiten, ervaring en kennis en niet alleen op intuïtie.

Onze Asset Management Analytical Solution voorziet een aantal analytische logaritmes die op Asset Management worden toegepast. Enkele voorbeelden:

3. Integrated Asset Management

4. Scenario building of replacement and maintenance decisions and strategy

Lees meer over de onderdelen van Integrated Asset Management:

 

Strategische Visie Bedrijfskennis Data Consolidatie in het Asset Register Waarde genereren |