| Asset Management

 

 

Om als bestuurslid de top te bereiken heeft men grote ambitie, een goed doordachte strategie nodig in combinatie met de expertise en kennis van een volledig team zodat succes kan worden gegarandeerd

 

Geïntegreerd Asset Management bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Strategische Visie

Uw Asset Management processen en systemen zouden de besluitvorming op een operationeel, tactisch en strategisch niveau moeten ondersteunen. Voor de belanghebbenden van deze drie niveaus zijn er verschillende doelstellingen, culturen en talen. Dientengevolge, moet er aanzienlijk veel zorg gedragen worden voor een vlotte communicatie en effectieve samenwerking op alle niveaus.

 

Bedrijfskennis

Deze kennis is verankerd in het Knowledge Register. Om een tactische en strategische besluitvorming te ondersteunen zijn omvangrijke analytische vaardigheden vereist om de gegevens vanuit het Asset Register om te zetten in informatie en kennis. De complexe analyses zijn vaak ontwikkeld door top-experts in uw organisatie en beantwoorden pertinente management kwesties. De resultaten van zulke complexe analyses zijn beschikbaar voor een breed gamma van gebruikers op alle niveaus van de organisatie. 

Data Consolidatie in het Asset Register

Alle assetgerelateerde gegevens zoals technische specificaties, financiële gegevens, GIS data (Geographical Information Systems)  en Management Information zullen worden verankerd in een centraal Asset Register. Het Asset Register is de toegangspoort tussen de gegevens van de operationele wereld en de informatie die vereist is op een tactisch en strategisch niveau om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen.

 

Waarde genereren

Het ultieme doen van Integrated Asset Management - zoals beschreven in de ISO 55000 richtlijnen- is het creëren van waarde uit de assets. Onze oplossing is een belangrijke facilitator voor leiderschap, strategy alignment, planning, besluitvormingsondersteuning, evaluatie van prestaties en continue verbetering in uw organisatie.

Lees meer over de onderdelen van Integrated Asset Management:

Strategische Visie BedrijfskennisData Consolidatie in het Asset Register Waarde genereren|