Financiële en Technische Aspecten van alle Bedrijfsmiddelen Volledig in Control  

met Analytische Software Tool: LCC / AM-QM

            

 Gebruik onze Software Tools voor: 

Betere Strategische Beslissingen    Slimmere Investeringen    Juiste Vervangingsmomenten


De weg naar de top kan lang en eenzaam zijn, maar het is veel eenvoudiger dan het lijkt om

goed georganiseerd en in goed gezelschap de weg op te gaan.

 

Wanneer u individueel aan asset management werkt, zou u kunnen denken dat de weg naar de top recht is en dat een T-shirt en een paar loopschoenen het enige is dat u nodig heeft om vooruitgang te boeken. Omdat er zo veel operationele problemen zich aandienen denkt u enkel aan de oplossing van uw huidige probleem en reageert u alleen maar op die problemen die zich plots aandienen.

Enkel en alleen als u een stap terug neemt en zicht heeft op de hele reis naar de top

zult u merken dat u meer middelen nodig heeft zoals kaarten, klimschoenen, warme kleding, meer ervaring en meer kennis om onbekend terrein over te steken. U moet vertrouwen op anderen binnen uw bedrijf om succes te boeken. Als u omhoog kijkt, ziet u dat anderen de top hebben bereikt omdat zij samenwerkten en hun kennis en ervaring deelden.

Geïntegreerd Asset Management

Innovatieve oplossingen voor assetintensieve organisaties

Zelfs een kleine verbetering in de financiële efficiëntie van assetintensieve organisaties zal een significante en duurzame besparing opleveren. De Integrated Asset Management Analytical Solution van S&G Asset Management maakt het voor u mogelijk om:

Organiseer en optimaliseer

uw fysieke asset management processen en systemen terwijl u de organisatorische, financiële, technische en service gerelateerde zakelijke doelstellingen respecteert.

 

Vind een gezonde balans tussen kosten, prestatie, risico, customer service en omzet door uw fysieke assets optimaal te beheren.

 

Integreer strategische KPI's met uw fysieke asset management strategie. Beheer al uw fysieke asset gerelateerde informatie binnen één centraal Asset Register zodat alle betrokken departementen — zowel financiële als technische — kunnen rekenen op dezelfde en correcte informatie wat de fysieke assets betreft. Dit Asset Register is opgezet binnen de krijtlijnen van de ISO 55000 richtlijnen.

Voorspel de impact op lange termijn en Asset risico's van elke fysieke asset management beslissing en evalueer meerdere zakelijke scenario's.

 

Verhoog de productiviteit van uw fysieke asset portfolio en wees in staat om beschikbaarheid te verbeteren, defecten te verminderen en onderhoudsactiviteiten optimaal te plannen gedurende de gehele levenscyclus van de assets.

 

Gehoorzaam aan — ook op lange termijn— de in voege zijnde regelgeving en compliance vereisten en wees in staat betrouwbare informatie te voorzien aan de regulerende instanties.

 

Evalueer de technische en financiële efficiëntie van vergelijkbare fysieke assets.

 

Verkrijg een compleet overzicht van alle technische en financiële interventies aan alle fysieke assets zodat u in staat bent beslissende rapporten voor te kunnen leggen aan uw toezichthouder of auditeur op elk moment. Verbeter zowel de technische als financiële aspecten van onderhoud.

 

Neem verstandige beslissingen over de volledige of gedeeltelijke vervangingen van fysieke assets met zowel financiële en technische aspecten in het achterhoofd.

 

Company

 

Noot: Wanneer op deze website vermelding wordt gemaakt van assets slaat dit steeds op “fysieke assets” en niet op financiële assets zoals obligaties, opties, et cetera.